Om oss

Lillebrors minne - stiftelsen med omsorg for etterlatte er opprettet med midler fra Kavlifondet.
 
Etter at Annette Grønstads yngste sønn, Adrian August tok livet sitt 19. april 2017, erfarte hun at det var svært lite hjelp å få i helsevesenet, til å sette sammen og bygge opp igjen livet sitt etterpå. Hun fant LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. 
 
Det var hjelp i å treffe andre som har opplevd det samme. I tiden som har gått, har hun møtt mange etterlatte, både etter selvmord og der døden har hatt andre årsaker. Felles for mange er at de kunne trenge hjelp, men dessverre ikke har fått det.
 
Ut fra mange samtaler og egne opplevelser ville Annette gjøre noe med dette. Da ble tanken om en stiftelse for alle etterlatte til. Ønsket er å gi lys, håp, varme, glede og omsorg til andre etterlatte.
 
Vi ønsker å formidle til helsevesen, politikere og medmennesker hva etterlatte kan trenge og hvordan helsevesen, kollegaer, naboer, venner osv. kan møte etterlatte på en god måte.
 
Stiftelsen engasjerer seg også i selvmordsforebygging. Vi tror at åpenhet og samtaler om selvmord kan bidra til å få vekk stigmaet og tabuet omkring selvmord. Vi tror at det da kan bli lettere for etterlatte, at flere med selvmordstanker tør å be om hjelp, at det kan bli lettere for medmennesker å tørre å spørre om noen har selvmordstanker, for det er ikke farlig. Vi tror også det kan bli lettere for de som overlever selvmord. Vi må ufarliggjøre ordet selvmord, slik at alle tør å si ordet, og snakke om det og psykisk helse.

 

LITT OM OSS I STYRET

Annette Grønstad er initiativtaker til Lillebrors minne.

Det har hjulpet Annette veldig mye å kunne snakke med andre etterlatte etter hun mistet en sønn i selvmord. Hun ønsker at alle etterlatte skal få hjelp til å finne igjen verdi og mening i livet. Hennes ønske med Lillebrors minne at etterlatte skal få håp, glede og litt lys i hverdagen. Man trenger ikke å være fagperson for å hjelpe etterlatte, man trenger evnen til å vise omtanke, omsorg og at en kan lytte til etterlattes historie, ofte gang på gang.

Etter Adrians død har Annette tatt mange kurs innen sorg og selvmordsforebygging, blant annet likepersonkurs og flere sorggruppelederkurs. Kurset Safe talk og Førstehjelp ved selvmordsfare fra Vivat. Hun har tatt kurslederkurs hos Selvhjelp Norge, Vivat selvmordsforebygging og Norsk institutt for sorgbearbeiding.

Janne Aasebø Johnsen er forfatter, dramatiker og adjunkt med tilleggsutdannelse i psykososialt arbeid med barn og unge. Hun var lærer lenge før hun ble forfatter, men fordi hun er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår begynte hun å skrive. Hun har til nå gitt ut 55 bøker for barn og unge og skrevet 13 skuespill.

Hun er for tiden aktuell med en bokserie om livsmestring. Bøkene omhandler temaer som; de vanskelige barna, omsorgssvikt, mobbing, skilsmisse, seksuelle overgrep, selvskading, seksuell orientering, angst, depresjon og selvmord, barnefattigdom, de ensomme barna, kulturkonflikt samt sorg og død.

Som en del av tilleggsutdannelsen har hun skrevet fordypningsoppgave om selvmordsforebygging og krisepedagogikk. Hun brenner for at skolen skal jobbe forebyggende med alt som kan være utfordrende for barn og unge. Hun mener at det gode psykososiale arbeidet i skolen må skje i arbeidet med fagene.

Kirsti Irene Line Reymert har jobbet med barn og unge med forskjellige utfordringer i flere år. Kirsti er Annettes søster og Adrians tante. Hun har også opplevd å miste flere hun var glad i da hun var ung. Kirsti har et stort ønske om at vi kan være til hjelp og støtte for andre som er i en vanskelig og uholdbar situasjon.

Kristin Tvervåg fra Trøndelag. Gift og har 3 voksne døtre, hvorav ei ble født med alvorlig hjertefeil. Av den grunn har hun engasjert seg som frivillig i Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) i godt og vel 20 år.

Kristin har hatt ulike verv innad i FFHB:

- Sitter i styret i foreningens ressursgruppe, som gir ulike tilbud om arrangement til de som har mistet sitt hjertesyke barn (foreldre, søsken og besteforeldre), driver sorgstøtte gjennom både individuelle samtaler og samtaler i grupper.

- Medlem av Likepersonsutvalget, som skolerer og godkjenner nye likepersoner i foreningen. 

- Foreningens kontaktperson på St. Olavs Hospital i Trondheim og på Rikshospitalet.

- Medlem av Sorgstøttealliansen: et forum bestående av likepersoner fra ulike organisasjoner sammen med fagfolk. Det var Enheten for sorgstøtte på AHUS som i sin tid tok initiativ til å danne denne alliansen.

2 ganger i året er Kristin på ukesopphold på Geilomo Barnesykehus og leder foreldregruppesamtaler.

I hjemkommunen Skaun er Kristin medlem i ei ressursgruppe for sorgarbeid. Denne gruppen ledes av kommunens diakon. Gruppa tilbyr sorgstøttesamtaler, temakvelder og har tett dialog med prestetjenesten og begravelsesbyråer.

Kristin er ikke fagutdannet, men jobber ut fra et "levd liv" som ikke har vært i nærheten av et A4-liv, men med mange kriser og traumer gjennom flere år. Hun har deltatt på utallige kurs og fagdager, men har lært mest av de som har mistet barn. Vi trenger fagfolk og vi trenger likepersoner, som jobber tett sammen. Gjennom dette viktige arbeidet har Kristin et stort kontaktnett som brenner for samme sak: å hjelpe mennesker i ulike kriser i livet sitt. En viktig del av jobben  er å bidra til å skape en felles arena med trygge rammer hvor de kan treffe likesinnede, å dele av sine erfaringer.

I 2018 gjennomførte hun sertifiseringskurset "Hjelpe andre" gjennom Norsk Institutt For Sorgbearbeiding, og i 2020 kurslederutdanningen i mestringskurset Tankevirus.

Bryce Wylie er Annettes svigersønn, han er fra New Zealand og har bodd på Stange med Annettes datter siden høsten 2012. Adrian og Bryce var veldig gode venner. Adrian så opp til sine to eldre søsken og Bryce, som han så på som en bror.

Siw Elisabeth H Austeen er utdannet sykepleier med spesialutdannelse i psykisk helsearbeid. Har erfaring fra kommunehelsetjeneste, rehabilitering og siste ti år som psykiatrisk sykepleier med daglig arbeid i spesialisthelsetjeneste, ved Distriktspsykiatrisk døgnpost i Ahus, Follo. Der arbeider hun aktivt med ulike mennesker som er i krise og mennesker med forskjellige psykiske lidelser.

Interessefelt er selvmordsforebyggende helsearbeid, selvskadeproblematikk, seksuelle overgrep, pårørende- og nettverksarbeid. Har vært personlig berørt av (eller erfaring med) selvmord i nære relasjoner- og har et genuint hjelpebehov for enkeltmennesket. Kognitiv arbeidsmetode. Utdannet fra Høgskolen i Oslo.

For at alle skal finne igjen mening og verdi i livet

Kopirett © Lillebrors Minne