Anbefalt litteratur

Odd J. Eidner - Kunsten å leve - med sorgen som bakteppe. Genesis forlag, 2019.

Odd J. Eidner - Det doble håpet. Genesis forlag, 2012.

Odd J. Eidner - Den doble sorgen. Genesis forlag, 2006.

Atle og Kari Dyregrov - Mestring av sorg. Håndbok for etterlatte og hjelpere. Vigmostad Bjørke, 2017.

Kari Dyregrov, Einar Plyhn og Gudrun Dieserud - Etter selvmordet, veien videre. Abstrakt forlag, 2010.

Ada Sofie Austegard og Stian Tobiassen - Oppdrift. Om sorg og vekst. Aschehoug, 2014.

Kristine M. Hansson, Trine Giving Kalstad og Kjersti Wold (red.) - Å endres gjennom smerte - historier om posttraumatisk vekst. Abstrakt forlag 2017.

Karen Katafiasz - Gi deg tid til å sørge. Libretto forlag, 1993.

Elin Fjerstad og Trine Giving Kalstad - Den lille sorgboka. Landsforeningen uventet barnedød

Kari Dyregrov og Vigdis Songe-Møller (red.) - Nye perspektiver på selvmord. Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd. Cappelen Damm Akademisk 2021.

Anne-Britt Markman - Marias bok. Om å miste et barn og la kjærligheten leve videre. J.M. Stenersen forlag, 2019.

Gabor Maté M.D. - Når kroppen sier nei. Prisen vi betaler for skjult stress. Flux forlag 2017.

Franz Ruppert - Traumer, frykt og kjærlighet. Institutt for traumearbeid.

Franz Ruppert - Barndomstraumer. Institutt for konstellasjoner og flergenerasjonelt traumearbeid as.

Johan Cullberg - Mennesker i krise og utvikling. Universitetsforlaget 2011.

Åse Gulbrandsen - I savnet bor minnene. Sputnik publish & Bogdesign.

Lill Victoria Gjerstad Anderson. Etter natt kommer dag. Til minne om Aurora. Alpha forlag 2015.

Eldri Steen og Liv Haugli. Når livet setter seg i kroppen. Mindfulness, muligheter, valg. Bazar forlag 2011.

Solveig Bøhle - Når kroppen husker det du vil glemme. Gyldendal 1994. Eyvind Skeie. Sommerlandet.

Janne Aasebø Johnsen. Det sorte teppet. En historie om sorg og død. Fagbokforlaget 2018.

Janne Aasebø Johnsen. Den røde ryggsekken. En historie om angst, depresjon og selvmord. Fagbokforlaget 2018.

Janne Aasebø Johnsen. En historie om ensomhet. Fagbokforlaget 2018.

Per Anders Nordengen. Psykt bra - om god psykisk hverdagshelse. Skagerrak forlag 2016.

For at alle skal finne igjen mening og verdi i livet

Kopirett © Lillebrors Minne